Klimatkalkylator - ClimateHero

Välkommen till ClimateHero. Här kan du snabbt och enkelt beräkna ditt klimatavtryck.

Testet består av ett antal frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Frågorna är uppdelade i tre block: Bostad, Resor och Konsumtion

Klimatkalkylatorn som beräknar din personliga klimatpåverkan

Klimatförändringar - Vad är en klimatsmart livsstil för att kunna minska din klimatpåverkan?

Att leva klimatsmart innebär att man har en livsstil som inte har långsiktigt negativ påverkan på klimatet. Med det menas ett personligt klimatavtryck om maximalt 2 ton CO2e per person och år. Världssnittet ligger idag på 5 ton CO2e per år och snittsvensken har ett klimatavtryck på 9 ton.

Klimathot - Kan vi avvärja klimathotet genom en klimatneutral livsstil?

Med ClimateHero's klimatkalkylator kan du få insikt i din klimatpåverkan. Testet består av ett antal frågor i tre kategorier. Den första kategorin är Bostad, som beräknar klimateffekten av uppvärmning och elkonsumtion. Den andra kategorin är resor, som beräknar klimatpåverkan från flyg och bilresor, motorcykel, motorbåt, moped, scooter mm. Den tredje kategorin är konsumtion som beräknar klimatpåverkan från köttkonsumtion, matsvinn, shopping, återvinning etc.